Kiedy ocieplać dach i poddasze?

Na jakim etapie budowy czy remontu domu należy wykonać termoizolację dachu i poddasza? Czy można to robić przez cały rok, niezależnie od pogody?

Najogólniej mówiąc, ocieplenie dachu i poddasza układa się po zakończeniu prac konstrukcyjnych oraz po położeniu pokrycia dachowego i wiatroizolacji. Przy budowie nowego domu to etap, kiedy są już wykonane wszystkie mokre prace. Natomiast jeżeli ocieplamy dach w remontowanym domu, najpierw koniecznie należy sprawdzić, czy można ocieplić każdy element dachu, czy nie ma konieczności naprawienia np. więźby dachowej, by potem uniknąć strat ciepła.

Do ocieplania dachu można przystąpić równocześnie z wykańczaniem pozostałych pomieszczeń albo odłożyć tę pracę na inny termin. Połacie mogą bowiem pozostać przez dłuższy czas nieocieplone, pod warunkiem, że na stropie ostatniej kondygnacji ułoży się odpowiednio grubą warstwę termoizolacji.

Dlaczego należy wykonywać ocieplenie poddasza zawsze na końcu wszystkich mokrych prac? Ponieważ unikamy w ten sposób sytuacji, że wilgoć technologiczna weszłaby w termoizolację. W momencie rozpoczęcia prac wszystko powinno być dobrze wysuszone i przewietrzone.

Dobra izolacja

Tu pojawia się sprawa wyboru materiału izolującego. Bowiem wilgoć może się pojawić również w innych sytuacjach, nie tylko podczas budowy. Stąd jest tak istotne, by materiał termoizolacyjny był hydrofobowy- czyli nie chłonął wilgoci z powietrza i miał znikomą wilgotność sorpcyjną. Poza tym powinien być odporny biologicznie, nie pozwalać na rozwój mikroorganizmów, nie gnić. Takie parametry ma wełna skalna, oferowana przez ROCKWOOL.

Kiedy ocieplać dach i poddasze?

Jak gruba powinna być warstwa izolacji z wełny?

Budując dach, zwróćmy uwagę, by cała przegroda była bardzo dobrze zaizolowana. Dlatego wełnę skalną układa się dwuwarstwowo - jedną warstwę prostopadle do drugiej. Dzięki takiemu układowi unikamy liniowych mostków termicznych.

Grubość warstwy izolacyjnej wiąże się z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, z których wynika, że minimalne wymagania izolacyjności cieplnej dla dachów to U<0,18 W/m2K.

Przyjmuje się, że grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm, dla domów energooszczędnych rekomendowana jest izolacja grubości 35 cm.

Kiedy układać termoizolację?

Poddasza można ocieplać skalną wełną przez cały rok, bez względu na temperaturę i wilgotność powietrza. Wełna jest stabilna wymiarowo zarówno w podwyższonej temperaturze 700C, jak i wilgotności 90%. Jej parametry cieplne nie zmieniają się z czasem. Skalna wełna ROCKWOOL jest materiałem obojętnym chemicznie. Nie oddziałuje na inne materiały budowlane i nie wchodzi z nimi w reakcję chemiczną.