Nowoczesne metody ocieplania budynków

Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami izolacyjnymi są wełny mineralne, czyli wełna skalna i szklana, styropian oraz piany natryskowe PUR i PIR. Wszystkie materiały mają różne parametry i właściwości użytkowe. Która więc metoda ocieplenia domu będzie najlepsza?

Zacznijmy od tego, jak i z czego są produkowane poszczególne materiały izolacyjne.

  • Wełna mineralna skalna

Wełna skalna to materiał naturalny powstający w procesie wytapiania skały  (m.in. bazaltu i gabro). Płynna lawa trafia na obracające się dyski i zostaje rozwłókniona. Formuje się z niej produkty w postaci płyt, mat, otulin oraz granulatu.

  • Wełna mineralna szklana

Wełna szklana powstaje z wytopionego w temperaturze ok. 1000°C piasku kwarcowego oraz tzw. stłuczki szklanej. Następnie są one rozwłóknianie, tworząc włókno szklane formowane w maty lub płyty.

  • Styropian EPS

Styropian, czyli polistyren ekspandowany (w skrócie EPS) produkuje się ze spienionego polistyrenu, który kilkadziesiąt razy zwiększa swoją objętość. Kilkumilimetrowe kuleczki tworzą spójną, wytrzymałą całość. 98% zawartości styropianu stanowi powietrze zamknięte w porowatych komórkach struktury.

  • Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany XPS produkuje się z tego samego tworzywa, co styropian EPS, jednak różni się od niego wyglądem. Przekrój płyty z polistyrenu ekstrudowanego jest jednorodny, bez widocznych podziałów strukturalnych.

  • Piany PUR i PIR

Piany PUR i PIR są produkowane z izocyjanianu i poliolu z dodatkiem m.in. stabilizatorów i aktywatorów. W pianach PIR znajduje się więcej izocyjanianu, niż w pianach PUR.

Nowoczesne metody ocieplania budynków

Jak izolują poszczególne materiały do ocieplania budynków

Parametr charakteryzujący właściwości cieplne materiału izolacyjnego to współczynnik przewodzenia ciepła λ wyrażany w W/(mK). Im niższy, tym lepiej.

Wyroby z wełny mineralnej skalnej i szklanej mają współczynnik przewodzenia ciepła λ od 0,030 do 0,045 W/(mK).

Styropian EPS ma λ od 0,031 do 0,044 W/(mK). Polistyren ekstrudowany ma współczynnik od 0, 027do 0, 040 W/(mK).

Pianki PUR i PIR wytwarzane in-situ (na miejscu budowy) mają λ od 0,035 do 0,042 W/(mK). Wartości lambdy pogarsza się z biegiem czasu.

Jak widać różnice w lambdzie nie są tak znaczące, by według nich wybierać właściwy materiał i metodę ocieplenia budynku.

Bardzo istotne w użytkowaniu budynku są inne właściwości materiałów izolacyjnych. To m.in. ognioodporność, trwałość, izolacja akustyczna.

W razie pożaru

Wełna mineralna jest jedynym niepalnym materiałem izolacyjnym. Wełna skalna ma najwyższą z możliwych klasę reakcji na ogień, czyli A1. Wytrzymuje temperaturę do 1000°C. Wełna szklana jest także ognioodporna, ale  wytrzymuje niższą temperaturę - 600-700°C.

Natomiast styropian EPS, polistyren ekstrudowany oraz pianki PUR i PIR są materiałami palnymi o dużo niższych klasach reakcji na ogień.

Właściwości akustyczne

Pochłanianie dźwięków przez materiał izolacyjny określa współczynnik αw.  Wełna skalna ma bardzo dobry współczynnik i należy do najlepszej klasy A.

Styropian EPS, polistyren ekstrudowany i pianki PUR i PIR nie mają w ogóle deklarowanego współczynnika pochłaniania dźwięku αw.

Trwałość materiałów izolacyjnych

Najsolidniejsze pod tym względem są wyroby z wełny skalnej. Przejęła ona wszystkie najlepsze cechy skał, w tym trwałość, czyli niezmienność parametrów w czasie. Trwałość izolacji z wełny skalnej ROCKWOOL określa się na około 55 lat.

Styropian EPS i polistyren ekstrudowany są podatne na podwyższone temperatury i promieniowanie UV, może dochodzić do zmiany ich właściwości izolacyjnych i jak również całej przegrody budowalnej.

Z kolei pianki PUR i PIR starzeją się najintensywniej w pierwszych kilku latach. Może pogarszać się współczynnik przewodzenia ciepła lambda i urosnąć nawet o 30%.

Eko, czyli wełna skalna i szklana

Tylko wełna mineralna, czyli skalna i szklana, jest materiałem naturalnym, powstającym ze skał lub szkła, niepalnym. Dodatkowo nadaje się do recyklingu, w przeciwieństwie do styropianu czy pian.