Ocieplanie dachu − Polecane rozwiązania

W dobie promowania optymalizacji kosztów i wykorzystania materiałów oraz energii zakrawałoby na brak rozsądku niedopełnienie właściwej izolacji termicznej budynku. Wiadomo skądinąd, że prawie czwarta część wszystkich strat ciepła wynika z braku lub wadliwej izolacji dachu.

1. Skuteczne ocieplenie poddasza można przeprowadzić o każdej porze roku. Prace odbywają się pod dachem więc nawet niesprzyjające warunki atmosferyczne nie mogą przeszkodzić w ich realizacji.

2. Ze względu na tryb migracji pary wodnej z wnętrza konstrukcji warstwy izolacyjnej rozróżnia się dwa typy poddaszy. Pierwszy to typ szczelny, drugi umożliwiający propagację pary wodnej na zewnątrz.

a) typ szczelny powstaje, kiedy do wykonania paroizolacji używa się foli o niskiej paroprzepuszczalności. W celu zapobieżenia skraplania się wody na powierzchni folii stosuje się szczelinę wentylacyjną o wysokości od 3 do 5 cm na całej powierzchni dachu. Wysokość szczeliny uzależniona jest od drogi, którą musi pokonać para wodna do ujścia wentylacyjnego. Na każdy metr długości ciągu wentylacyjnego powinno się założyć 1 cm grubości kanału. Pierwsza warstwa izolacyjna nie styka się wtedy bezpośrednio z paroizolacją co zapobiega zbieraniu się wody. Mogłoby mieć to fatalne skutki, gdyż tworzy dogodne warunki do bytowania i rozmnażania się pleśni i grzybów. Mikroorganizmy potrafią w krótkim czasie skolonizować całą przestrzeń izolacji wraz z konstrukcją drewnianą dachu. Niesie to zagrożenie patogenami chorobowymi i może wpłynąć na pojawienie się symptomów świadczących o rozwoju chorób górnych dróg oddechowych u mieszkańców. Udrożnienie kanału na styku izolacja folia pozwoli na odparowanie nadmiaru wody. Chcąc zabezpieczyć kanał przed zamknięciem przez rozprężająca się watę mineralną należy wykonać zabezpieczającą siatkę ze sznurka wykonanego z tworzywa sztucznego lub nierdzewnego drutu. Rozpina się ją na gwoździach wbitych krokwie konstrukcji dachowej.

b) o typie nieszczelnym poddasza mówimy, kiedy do wykonania paroizolacji zastosowano tak zwaną membranę, czyli folię, która umożliwia transport pary wodnej w jednym kierunku do szczeliny wentylacyjnej znajdującej się między wiatroizolacja a deskowaniem połaci dachu.

Ocieplanie dachu − Polecane rozwiązania

3. Poza wentylacją wnętrza izolacji termicznej trzeba zapewnić właściwe wietrzenie pomieszczeń.

Rozróżniamy trzy typy rozwiązań sieci wentylacyjnej
− rekuperacja − najnowocześniejszy sposób wentylacji zapewniający dodatkowo odzysk ciepła z wydalanego powietrza;
− wentylacja mechaniczna;
− wentylacja grawitacyjna.